CEO Mesajı

Şirketimiz kurucusu ve Onursal Başkanı, Babam, Yousuf Kochar tarafından 1980 yılında isimlendirdi ve kuruldu.
Amacımız nitelikli ve yenilikçi bir perspektifle ülke ve bölgedeki sürekli gelişime ayak uydurmak, mevcut ahlaki temellere saygı göstererek, ülkenin değerlerini ve mirasını koruyarak, yeni değerler inşa etmektir.
Günümüzde şirketin faaliyeti ağırlıklı olarak petrol ve petrol türevi ürünlerin ana ve alt segmentleri, enerji sektöründeki ürünler, akü sektörü ve uluslararası lojistik hizmetleri üzerinedir.
Şunu söylemek isterim ki: İştiraklerimiz giderek büyümekte ve çalıştığımız ülkeler için değerler üretmeye devam etmekteyiz.
Günümüz dünyasında, özellikle Irak gibi gelişmekte olan bir ülkede önemli siyasi belirsizliklere rağmen büyük başarılara imza attık. Ülkemizin istikrarına katkıda bulunmak amacıyla önde gelen enerji firmalarıyla kurulan ortaklıklar ve projeler uzun vadede de devam edecektir.
En büyük gücümüzü aldığımız çalışanlarımız bayilerimiz ve satış kanallarımıza özverili çabalarından dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda global enerji ve petrol ürünleri sektörlerinde makro distribütörlük sözleşmeleri imzaladığımız şirketlere de teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla ;
Najman Kochar
Ceo & Başkan Yardımcısı