Zin Baghdad Company

Deyari Group, üretim, ithalat ve ihracat ile birlikte tedarik zinciri ve lojistik yönetimini kontrol edebilmek için Zin Baghdad Company’i kurmaya karar verdi. Ayrıca, şirketin satın alma yönetimi ilke ve prosedürlerine uygun olarak tedarik faaliyetlerini yönetmek, kaynakları geliştirmek ve analiz etmek, yerel ve küresel tedarikçi ilişkilerinin yanı sıra tedarik ve müzakere etmek, taahhütleri çözmek amaçlanmıştır. Zin Baghdad Company, Bağdat’a yakın depolama alanı ile birlikte gruba bağlı bir firma olarak kurulmuştur.
Kanunda öngörülen hükümlerin yerine getirilmesi, bütçe, anlaşmalar, idari ve teknik şartnameler, yasal değerlendirmeler, ihale niteliği ve tüm ihale prosedürlerini takip etmek gibi işlemler Zin Baghdad Company aracılığıyla yapılmaktadır.
Şirketin merkezi Bağdat şehrinde bulunmaktadır ve bu sayede Güney ve Orta Irak’a tüm teslimatlar bu merkezden yapılmaktadır.