İnsan Kaynakları

Deyari Group’un son yıllarda uluslararası bir organizasyon yapısına kavuşmasından ötürü, farklı uluslardan pek çok çalışanı bulunmaktadır. Her bir çalışanımızı eşit şartlarda değerlendirirken, göz önüne aldığımız kriterlerimiz vardır. Bunlar:
-Büyük yapının bir parçası olduğu farkındalığı. Diğer çalışma arkadaşlarımızla uyumu. Yani Takım çalışması.
-Çözüm odaklı olma. Bir sorun karşısında, üstesinden gelmeye çalışma. Gerekirse yardım isteme.
-Devamlı gelişme içerisinde bulunma ve diğer çalışma arkadaşlarını da bu yönde destekleme. Yeniliklere açık olma, başkalarının eleştirilerini dikkate alma. Yapıcı olma.
-Sonuç odaklı olma. Yaptığı işi hatasız ve minimum zaman içerisinde sonlandırma.
-Müşteri ilişkileri. Müşteriye gereken saygıyı gösterme. İş ahlakı çerçevesinde müşterinin memnuniyetini ve sadakatini kazanma.

İşe Alım Süreci

Başvuru sonrası özgeçmişleri uygun gözüken adaylar, sözlü mülakata tabi tutulmaktadır.
Sözlü mülakatta başvurduğu departmana uygunluğu ve kişiliğiyle ilgili görüşmeye tabi tutulur. Adaylarla yapılan görüşmelerin ardından uygun adaylar tekrar seçilir ve son bir görüşmeye davet edilir. Bu görüşmenin ardından firmamıza en uygun seçilerek, Deyarı Group bünyesine katılır.

Kariyer

Şirketimiz, performans yönetim sistemini belirlerken, çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada ortaya koymalarını desteklemektedir. Bu amaçla sistemden alınan veriler; eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi politikalarının uygulanmasında kullanılmaktadır. Uzmanlık ve yöneticilik kadroları için ihtiyaç duyulan personel, öncelikle iç kaynaklarımızdan karşılanmaya çalışılır.