Kalitemiz

Deyari Group, en yüksek standartlarda hizmet etmek, ürünleri zamanında teslim etmke ve maliyeti etkin bir şekilde sunmak için tüm gereklilikleri karşılamayı hedeflemektedir.
Bu hedef, iç kalite denetimleri ve şirket kalite politikası, kılavuzları, prosedürlerinin sürekli gözden geçirilmesine bağlı olarak genel kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygunluğunun ve sürekli iyileştirilmesinin izlenmesi gerçekleşmektedir.
Şirket, Kalite Yönetim Sistemini tamamen sürdürme konusunda kararlıdır. Tüm personelin bu sorumluluğu kabul etmesi ve belirtilen sistem gereksinimlerine uyması zorunludur.
Bu politika, şirketin kariyer ilanlarında tüm adaylara, şirketin oryantasyon programı ile tüm çalışanlarına duyurulmaktadır ve şirket içi eğitim programları sırasında düzenli olarak vurgulanmaktadır.